Regulamin sklepu

1.Sklep internetowy działający pod adresem www.motylpro.pl prowadzony przez firmę
MOTYL-PRO s.c. z siedzibą w Lublinie przy al. Kraśnicka 194, 20-718 Lublin, NIP 712-326-93-64, REGON 061376522.

2.Ceny wszystkich produktów widocznych na stronach sklepu internetowego MOTYLPRO.PL są cenami jednostkowymi brutto (zawierają podatek VAT) są wyrażone w złotych polskich.

3.Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

4.Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.

5.W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem Kupujący zostanie o tym poinformowany. Do kupującego będzie należała decyzja, co do sposobu realizacji zamówienia, tj. częściowej jego realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania czy anulowania całości zamówienia.

Transakcja:

1. Zamówienia w sklepie internetowym można dokonywać poprzez:
– stronę internetową sklepu www.motylpro.pl, poprzez mechanizm koszyka
– telefonicznie- dzwoniąc pod numery telefonu: 81 440 28 27, 81 459 43 64 lub 691 042 827 od poniedziałku do piatku w godzinach 8.00-16.00
– mailowo, przesyłając zamówienie na adres info@motylpro.pl

2.Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu, adresu email oraz telefonu kontaktowego.

Płatność:

1.W sklepie MOTYLPRO.PL istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
– Przelew bankowy:
Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty na koncie:
mBank: 46 1140 2017 0000 4302 1288 8357
W tytule przelewu prosimy podać numer zamówienia.
– Płatność za pobraniem – Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się natychmiast po potwierdzeniu zamówienia. Na opłatę składa się koszt zamówionego towaru oraz koszt przesyłki (pobranie tylko do kwoty zakupu 600 zł brutto powyżej tylko przedpłata).
– Odbiór osobisty w siedzibie sklepu pod adresem MOTYL-PRO s.c., al. Kraśnicka 194, 20-718 Lublin: należność wpłacana bezpośrednio do kasy sklepu.

Dostawa:

1. Czas dostawy produktów wynosi 1-3 dni robocze od momentu otrzymania wpłaty na nasze konto. Sklep internetowy dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w określonym czasie. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez pracownika sklepu internetowego MOTYLPRO.PL

2. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z firmą spedycyjną DPD.

3. Koszt dostawy towaru jest uzależniony od formy płatności za przesyłkę.
W przypadku pobrania jest to koszt 16,61 zł a w przypadku przedpłaty 14,15 zł.

4. MOTYLPRO.PL zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy podane w zamówieniu dane są niekompletne lub nieprawdziwe, a także w przypadku gdy zamawiający zalega wobec sklepu MOTYLPRO.PL z płatnością.

Gwarancja:

1. Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad.

2. .Kupujący, na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 10 dni od daty dostarczenia towaru. Zwracany towar musi być dostarczony w stanie niezmienionym, czyli kompletny, nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać oryginalne opakowanie producenta. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży. Jeżeli zwracany towar jest jedną z kilku pozycji na zamówieniu , po otrzymaniu i przyjęciu towaru wystawi Kupującemu fakturę korygującą i odeśle na adres Kupującego. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. MOTYLPRO.PL oświadcza, że nie przyjmuje towarów wysłanych na koszt MOTYLPRO.PL. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar, tak żeby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, sklep MOTYLPRO.PL zwraca towar do Kupującego po wcześniejszym poinformowaniu go o tym drogą telefoniczną. Podczas rozmowy telefonicznej z Pracownikiem MOTYLPRO.PL Kupujący zostanie poinformowany o adresie, na który powinien dokonać zwrotu kupowanego towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym klient może żądać naprawienia towaru, wymiany towaru na wolny od wad albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
-W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy klient powinien odesłać wadliwy produkt przesyłką pocztową na adres firmy MOTYL-PRO S.C. al. Kraśnicka 194, 20-718 Lublin. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
– Jeżeli uszkodzenie towaru podczas transportu zostało zauważone po odjeździe Kuriera, należy niezwłocznie skontaktować się z firmą spedycyjną (telefon jest podany na liście przewozowym) i umówić się na przyjazd kuriera w celu spisania protokołu.  Przewoźnik jest zobowiązany do takiego przyjazdu i spisania protokołu. Wszelkie reklamacje kierowane do przewoźnika, mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni od chwili odbioru przesyłki. Po tym terminie, według prawa przewozowego, reklamacje związane z uszkodzeniem towaru nie będą rozpatrywane.  Produkt uszkodzony powinien być zapakowany oryginalnie i nie może nosić śladów użytkowania.

3. Reklamacje produktów uszkodzonych mechanicznie, niezgodnie z przedmiotem użytkowania lub bez dowodu zakupu nie będą rozpatrywane, a ewentualny zwrot towaru nastąpi tylko po zapłaceniu kosztów wysyłki.

4.Nie przyjmujemy do reklamacji towarów uprzednio niezgłoszonych telefonicznie. Za dostarczenie przedmiotu do siedziby naszej firmy odpowiada Kupujący.

3.W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego (w wypadku, gdy płatność dokonana została bezpośrednim przelewem na konto MOTYL-PRO s.c.) lub na adres zamówienia (w przypadku płatności za pobraniem) w ciągu 14 dni roboczych od daty powtórnego przyjęcia towaru przez Sprzedającego.

Wyłączenie odpowiedzialności:

1. MOTYLPRO.PL. nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn od firmy niezależnych np. wadliwego działania sieci Internet lub nagłego wyczerpania zapasów magazynowych.

2. Firma nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia złożone przez osoby trzecie wykorzystujące adres e-mail oraz hasło użytkownika sklepu internetowego MOTYLPRO.PL